Užití páky + výklad

31. ledna 2007 v 18:02 | R.S. |  fyzika
Tady je možné shlédnout prezentaci k tématu páka: resp. stručné vysvětlení problematiky.


Páka - těleso otáčivé kolem osy, též jednoduchý stroj.
Možné otáčení: v kladném nebo záporném směru
Platí: F . a = M, kde M je moment síly (Newtonmetr - Nm)
Účinek síly působící na páku závisí na velikosti síly F, rameni a (vzdálenost působiště síly a osy otáčení)
Páka je v rovnovážné poloze, jestliže je součin ramene a síly na jedné straně páky roven součinu ramene a síly na straně druhé.


Příklad:
Houpačku tvoří třímetrové prkno podepření uprostřed. Na jednom konci sedí chlapec o hmotnosti 30kg. Kam se posadí jeho kamarád vážící 45kg?
Textové pole: F1 = 300 N a1 = 1,5 m F2 = 450 N a2 = ? m
Kamarád se musí posadit do vzdálenosti 1m od podepření.
pákajednozvratná x dvojzvratná
rovnoramenná x nerovnoramenná
Užití pákynůžky, kleště, kolečko, rumpál, přezmen, otvírák,
rovnoramenné váhy
kladkapevná - stejná síla
volná - poloviční síla
kladkostroj - síla n krát menší, podle počtu lan
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama