Květen 2007

Střední Evropa

3. května 2007 v 10:31 | Lenasik+MisulaW |  zemák
Soubor:Mitteleuropa2.png
Spíše než fyzické uskupení je pojem "Střední Evropa" symbolem sjednocení, v kontrastu s Východem reprezentovaném Osmanskou říší a Ruskou říší a do První světové války se lišil od Západu tím, že byl tvořený oblastmi relativního politického konzervatismu oproti liberalismu na Západě (Francie a Velká Británie) a vlivy Francouzské revoluce. V 19. století, když se Francie stala republikou a Británie byla liberální parlamentní monarchie, ve které měl panovník velmi málo moci, Rakousko-Uhersko a Prusko (později část Německé říše), na druhou stranu zůstaly konzervativími monarchiemi, ve kterých panovník a jeho dvůr hrál ústřední vládní roly, spolu s vlivy církve. Po první světové, a o to více po druhé světové válce, liberální a konzervativní rozdělení mezi Východ a Západ se narušilo a bylo nahrazeno politickým rozdělením mezi demokraticky a autokraticky řízené země.
Používání pojmu Střední Evropa velmi upadlo během Studené války, ale v poslední době se stále víc a víc používá, hlavně v souvislosti s nedávným rozšířením Evropské unie.