Březen 2008

Výtvarka 28.3.2008

29. března 2008 v 19:57 | Misula W. |  výtvarka
Tuto výtvarku jsme dělali graffity, magnetky a sádrové želvy!
¨GrAfFiTy
MaGnEtKa
ŽeLvIčKa

Spřátelené blogy

14. března 2008 v 14:45 | MisulaW |  odkazy a kontakty
Náš věrný spřátelená blog: www.myslenka.blog.cz
-tento blog nám pomáhá i se vzhledem a za to mu velmi děkujeme...

Halogenidy

4. března 2008 v 19:25 | MisulaW |  Chemie
Halogenidy jsou sloučeniny, ve kterých se kovové prvky kombinují s halogeny (prvky chlór, bróm, fluór a jód). Jsou běžné ve více geologických prostředích. Nacházejí se v rozpuštěném stavu v mořské vodě. Během geologického vývoje Země byly často celé mořské zálivy odděleny od moře a vznikly laguny, které postupně vysychaly. Tak vznikla obrovská solná ložiska. Tento proces si můžeme snadno napodobit, když plochou nádobu naplněnou nasyceným roztokem soli necháme nějakou dobu stát. Když se vypaří voda, zůstanou v nádobě krásně vyvinuté krychlové krystaly soli kamenné. Některé halogenidy (fluorit, kryolit) vznikly také hydrotermálně nebo pegmaticky.

Česká barokní hudba

4. března 2008 v 19:23 | MisulaW |  hudebka
Císařská kapela přesídlila za Matyáše do Vídně a přicházela do českých zemí jen při velkých dvorských slavnostech. Důležitými ohnisky se v 2. pol. 17. stol. staly šlechtické kapely. Zvláště vynikají dvě kapely - kapela olomouckého biskupa Karla Lichtensteina Kastelkorna (1664 - 1695) a kapela olomouckého biskupa Schrattenbacha (1711 - 1738). Obě tyto kapely působily v Kroměříži a Olomouci. Rovněž v klášterech se pěstovala světská hudba. Četné doklady se nám zachovaly z 2. pol. 17. stol. z cisterciáckého kláštera v Oseku u Duchcova.
Opera se dostala poprvé do Čech v roce 1627 při korunovaci Ferdinanda II. a od té doby se opětně provozovala při zájezdech panovnického domu. V Praze a v Brně můžeme od počátku 18. stol. pozorovat četné staggiony italských operních společností; žádné z nich se však u nás nepodařilo usídlit se natrvalo. Rozhodující obrat nastal až u příležitosti korunovace Karla IV. v roce 1723, kdy byla provedena opera Johanna Josepha Fuxe (1660 - 1741) Constanza e fortezza (Stálost a statečnost) s neobyčejně okázalou, nádhernou výpravou, za účasti nejpřednějších hudebníků z celé Evropy. Pod dojmem této opery povolal hrabě Sporck na své sídlo Kuks u Jaroměře v roce 1724 operní společnost Ant. Denzia a svěřil mu vedení opery ve svém pražském divadle.
Notový zápis skladby Jana Dismase Zelenky Nejvýraznější osobností raného českého baroka je jindřichohradecký varhaník, skladatel a básník Adam Michna z Otradovic (1600 - 1676). Dovedl svou tvůrčí silou zaujmout významné místo v celé tehdejší hudební produkci. Ve dvou sbírkách, nazvaných Česká mariánská muzyka (1647) a Svatoroční muzyka (1661), vydal čtyřhlasé a pětihlasé duchovní zpěvy, mnohdy Rukopis Jana Dismase Zelenky přejaté z lidové tradice. Řada Michnových písní byla převzata pozdějšími vydavateli kancionálu a jeho píseň Chtíc, aby spal žije v lidové tradici dodnes. Poněkud umělejší byla Loutna česká (1653), soubor duchovních skladeb pro dva soprány, s doprovodem 2-3 viol a generalbasu.
Vrcholnými zjevy českého baroku jsou bezpochyby Zelenka a Černohorský. Jan Dismas Zelenka (1679 - 1745) pocházel z Lounovic pod Blaníkem. Hudbu studoval ve Vídni a v Itálii. V jeho melodické invenci, zejména v rytmice, jsou patrny rysy české hudebnosti, které jej výrazně odlišují od jeho italských i německých současníků. Svou osobitou melodiku spojoval Zelenka s dokonalým mistrovstvím, ve kterém uplatňoval skvělou kontrapunktickou techniku i volně rozvíjenou ariózní melodiku, členěnou do uzavřených forem da capo. Ještě za jeho života oceňovali Zelenkovo skladebné umění jeho současníci, Telemann i J.S. Bach.
Bohuslav Matěj Černohorský (1684 - 1742) se narodil v Nymburce. Dochovalo se o něm velmi málo zpráv, takže jeho životopis můžeme rekonstruovat jen přiblině. Podobně je tomu i s jeho skladbami, jichž se přes skladatelův věhlas dochovalo jen velmi málo. Známe jeho vynikající moteto Laudetur Jesus Christus (velkolepá vokální fuga s varhanním doprovodem), dále Regina coeli s formou koncertní kantáty, několik skladeb varhanních, fugy a tokaty. S jeho jménem je spjata celá skladatelská škola, do které patří zejména Josef Ferdinand Seger, Jan Zach a František Tůma.
Josef Seger (1716 - 1782) je autorem vynikajících varhanních skladeb i fug na témata J.S. Bacha a fugy na píseň Narodil se Kristus Pán.
Důležití skladatelé

Adam Michna z Otradovic(1600 - 1676)
Jan Dismas Zelenka(1679 - 1745)
Bohuslav Matěj Černohorský(1684 - 1742)
Jan Zach(1699 - 1773)
František Tůma(1704 - 1774)
Josef Seger(1716 - 1782)

Národní obrození

4. března 2008 v 19:12 | MisulaW |  čeština
Dnes jsme z této látky psali dopadlo to velmi dobře....
České národní obrození je proces, který probíhal v rakouské monarchii zhruba od poslední třetiny 18. století do roku 1848. Hlavním úkolem jeho tvůrců bylo oživit český jazyk a motivovat český národ k větší uvědomělosti. Národní obrození tvoří součást procesu transformace feudálních společenství v občanskou společnost.

Obsah